• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Muğla Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma Kursu

Verimli bir okuma hiç kuşkusuz öğrenme faaliyetinin en önemli ve en etkili yöntemlerindendir. Doğru bilgiye kalıcı bir şekilde ulaşmanın, öğrenmenin en çabuk ve etkili yolu olarak da Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri karşımıza çıkmaktadır. Hayatımızın hemen her alanı üzerinde de geçerli olduğu gibi okuma hızı seviyenizi de Muğla Hızlı Okuma Kursu içerisinde yapacağınız teknik çalışmalar ve eğitim programını takip ederek geliştirmeniz mümkündür. Tıpkı atletlerin hızlarını düzenli antrenmanlarla artırabildiği gibi, sizler de Muğla Hızlı Okuma Kursu ile okuma hızınızı ve anlama düzeyinizi artırabilirsiniz. Muğla Hızlı Okuma Kursu içerisinde

Muğla Anlayarak Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Çoğu insan, okuduğu bir dökümanı anlayabilmek için yavaş bir şekilde okuması gerektiğine inanmaktadır. Fakat bu etkin okuma açısından son derece yanlış bir inanıştır. Bunun tam aksine, yavaş bir şekilde okumak, okuma esnasında dikkatinizin dağılmasına sebep olarak, anlama yüzdemizi düşürmekte ve verimli okuma yapmamızı engellemektedir. Anlayarak Hızlı Okuma ise anlama düzeyini, dikkat, konsantrasyon ve hatırlama oranını belirgin olarak artırmakta ve iyi bir okuyucu olmamızı sağlamaktadır. -Vize ve Final gibi vermek zorunda olduğunuz sınavlara çalışırken zamanı yetiremiyor musunuz? -YDS, ALES, KPSS,YGS,LYS.. gibi sınavlara hazırlık sürecinde misiniz? -

Hızlı Okuma Eğitimleri

Hızlı Okuma

Esnek Okuma: Okuma yöntemimizi ve hızımızı belirleme okuma amacımız ve metnin özellikleri önemli rol oynamaktadır. Etkili okumada okuyucu, her durumda uygun okuma tutumunu alabilmelidir. Uygun okuma tutumunu alabilmek, esnek okumayı gerektirir. Ayrıca daha az zaman ayırarak yapacağımız okumayı, hem daha fazla zaman harcayarak yapar, hem de okuduğumuz metinden yeterince doyum alamayıp sıkılırız. Oysa okuma hızını ve yöntemini, okuma amacına ve metnin özelliklerine göre ayarlayabilen, yani Esnek Okuma yapabilen bir okuyucu en kısa zamanda, en çok bilgiyi alabilir. Her gün karşılaştığımız yeni okuma d

Muğla Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma Kursu

Sınavlarda normal okuma hızı ile okuyan kişilere oranla 25-30 dakikalık bir zaman kazanırsınız. Özellikle zorlandığınız paragraf sorularında en kısa zaman içerisinde %100 doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Okuduğunuz metinleri daha iyi bir şekilde anlayacak ve uzun zaman belleğinizde tutabileceksiniz. Bilgiyi analiz etme ve yorumlama konusundaki yeteneğiniz gelişir Okuma faaliyeti sıkıcı olmaktan çıkar, daha kolay ve keyifli bir hale gelir Karar verme konusunda ve anlamada hızlanırsınız ve yeteneğiniz artar Beynin fotoğrafik hafıza yeteneğini geliştirerek unutma sorununu aza indirger Okul yaşamınız içerisinde ve profesyonel iş hayatınızda beyninizi kullanma kapasitenizi artırır, belleğinizi geliştirir ve unutma sor

Muğla Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma Kursu

Muğla Hızlı okuma, adından da anlaşıldığı gibi, normalden daha kısa sürede daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir. Hızlı okuma tekniği yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise 1985'lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Muğla Hızlı Okuma Eğitimi emek verildiğinde okuma hızınız ve anlama oranınızda ciddi oranda fark yaratan yeni bir okuma tekniğidir. Okuma esnasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; her kelime üzerinde duraklar. Bu duraklamalar esnasında, aynı bir fotoğraf maki

Muğla Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Birçok insan, anlamak için yavaş okuması gerektiğine inanır. Bu yanlış bir inanıştır. Aksine, yavaş okumak konsantrasyonu bozarak, anlama oranımızı düşürmektedir. Hızlı okuma ise anlama oranını, konsantrasyonu ve hatırlama oranını artırmaktadır. 400 sayfalık bir kitapta yaklaşık 100.000 kelime bulunur. Yavaş okuyan bir okuyucu bir saatte yaklaşık 7.000 kelime okuyabilir. Bu da yaklaşık 15-16 saatte bitireceği anlamına gelir o kitabı. Hızlı okuma tekniklerini uygulayan bir kişi aynı sürede 2 ya da 3 kitap bitirebilir ve yavaş okuyan kişiden daha fazla anlar. Okuma esnasında göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar ve her kelime üzerinde duraklar. Bu duraklama esnasında, aynı bir fotoğraf mak

Muğla Hızlı Okuma Tekniği Kursu

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma tekniği, okuma hızını 2-4 kat artırmayı ve okuduğunuzu daha iyi anlamayı sağlayan bir tekniktir.Kalıcı öğrenmeyi ve konsantrasyonu sağlamakta önemli katkısı olan hızlı okuma teknikleri ayrıca kişilere düzenli okuma alışkanlığı da kazandırır. Hızlı okumanın anlama kabiliyetini azaltmadığı aksine artırdığını belirtmek gerekiyor. Normal hızla okuyan bir kişi dakikada 200 kelime okuduğunda bunun %60′ını aklında tutabilirken hızlı okuyan bir kişi dakikada 800 kelime okuduğunda okuduğunun %80′inden fazlasını hatırlayabilir. Bunun sebebi ise, daha hızlı okuduğunuzda beyin konunun bütünlüğünü daha kolay kavrar, siz de zaman ve enerjiden tasarruf etmiş olursunuz. Muğla Hızlı Okuma Tekniği Kursu İçerik • Mevc

 1 2