• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Muğla Hızlı Okuma Teknikleri Semineri

Hızlı Okuma

Günümüzde istediğimiz bilgiye hızla ulaşma ve öğrenme çok önemlidir. Muğla Hızlı Okuma Teknikleri ile ilkokuldan itibaren kullandığımız yanlış okuma alışkanlıklarından kurtulma hedeflenmiştir. Bunların yerini alacak yeni okuma alışkanlıkları ile daha hızlı ve daha iyi anlayarak okuma mümkün olacaktır. Bu eğitim ile katılımcıların yavaş okumaya neden olan okuma frenlerinden kurtulup anlayarak hızlı okumalarını, bilinçaltı öğrenme teknikleri ile öğrendiklerini kolayca uygulayabilmelerini amaçlıyoruz. Muğla Hızlı Okuma Teknikleri Semineri size neler katar? - Z

Muğla Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma Kursu

Muğla Hızlı okuma, adından da anlaşıldığı gibi, normalden daha kısa sürede daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir. Hızlı okuma tekniği yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise 1985'lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Muğla Hızlı Okuma Eğitimi emek verildiğinde okuma hızınız ve anlama oranınızda ciddi oranda fark yaratan yeni bir okuma tekniğidir. Okuma esnasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; her kelime üzerinde duraklar. Bu duraklamalar esnasında, aynı bir fotoğraf maki

Muğla Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Eğitim Hedefi: Katılımcılarınokuma hızını ölçerek seminer sonuna kadar en az%300- katılımcı özelliğine göre ise%1000 civarında bir artışsağlanabilmektedir.Okumadisiplini ve sistematiği kazandırmak. Temelokumabecerisinde sorun olmayan herkes bu eğitimden yararlanacaktır. Eğitimin temel hedefianlama, dikkat, odaklanma,konsantrasyonen etkin şekilde gelişmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmanın sonunda verimli ve etkin bir okuyucuolacağınızın garantisi verilmektedir.

Muğla Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Okuma öğrenmenin en önemli ve en etkili yollarından biridir. Bilgiye ulaşmanın, öğrenmenin en kısa ve en etkili yolu da anlayarak hızlı okumadır. Hayatımızın her alanında olduğu gibi okuma hızınızı teknik çalışmalar ve devamlı eğitimlerle geliştirmeniz mümkündür. Nasıl ki atletler hızlarını antrenmanlarla artırabiliyorlar, sizler de anlayarak hızlı okuma teknikleri ile okuma hızınızı artırabilirsiniz. Hızlı Okuma tekniği, okuma hızını 2-4 kat artırmayı ve okuduğunuzu daha iyi anlamayı sağlayan bir tekniktir. Kalıcı öğrenmeyi ve konsantrasyonu sağlamakta önemli katkısı olan hızlı okuma teknikleri ayrıca kişilere düzenli